Monday, July 27, 2009

SPNI round 1 games


Special thanks to F. Leon Wilson and John McArthur for working past midnight to enter the games for all the parents.

(1) Chen,Kelly (1399) - Dai,Yang (2057) [B88]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.1), 26.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 e6 4.Nc3 d6 5.d4 cxd4 6.Nxd4 Nf6 7.Bb5 Bd7 8.Nf3 a6 9.Bd3 Be7 10.0–0 0–0 11.Re1 Qc7 12.Bg5 h6 13.Bh4 b5 14.a3 Rfd8 15.Rb1 Ne5 16.Nxe5 dxe5 17.Bg3 Bc6 18.Qf3 Bb7 19.Rbd1 Rd7 20.Re2 Bxa3 21.bxa3 Qxc3 22.Ree1 Rad8 23.Rc1 Qc5 24.h3 Rd4 25.Bh4 Qe7 26.Qg3 R4d7 27.Qxe5 g5 28.Bxg5 hxg5 29.Qxg5+ Kh8 30.Qh6+ Nh7 31.e5 f5 32.exf6 Qxf6 33.Qxf6+ Nxf6 34.Rxe6 Kg7 35.Rce1 Kf7 36.Kh2 Rh8 37.Bf5 Rc7 38.g4 Nd5 39.Kg3 Rc3+ 40.f3 Rxa3 41.Rd6 Nf6 42.Ree6 Rxf3+ 43.Kh2 Rfxh3+ 44.Kg1 R8h6 45.g5 Rg3+ 46.Kf2 Rxg5 0–1

(2) Jamison,Courtney (1364) - Wai,Michelle (1364) [C78]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.2), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.0–0 d6 5.c3 a6 6.Ba4 b5 7.Bc2 Nf6 8.h3 h6 9.d4 exd4 10.cxd4 Bb6 11.Nc3 Ne7 12.Re1 0–0 13.Bf4 Ng6 14.Bg3 Nh5 15.Bh2 Nhf4 16.Qd2 Qf6 17.e5 dxe5 18.dxe5 Nxh3+ 19.gxh3 Qxf3 20.Be4 Qxh3 21.Bxa8 Nh4 22.Qf4 Bg4 23.Be4 Bf3 24.Qg3 Qxg3+ 25.Bxg3 Bxe4 26.Rxe4 Nf3+ 27.Kg2 Ng5 28.Re2 Bd4 29.Rd1 c5 30.f4 Ne6 31.Ne4 b4 32.Kf3 a5 33.Rc2 Rc8 34.f5 Rc6 35.fxe6 Rxe6 36.Nxc5 Bxc5 37.Rxc5 a4 38.Rd6 a3 39.bxa3 bxa3 40.Rxe6 fxe6 1–0

(3) Douthitt,Autumn (1363) - Diaz,Linda (1858) [D00]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.3), 26.07.2009
1.d4 Nf6 2.e3 e6 3.f4 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 d5 6.Bd3 c4 7.Bc2 b5 8.0–0 Bb7 9.Nbd2 Bd6 10.Ne5 h5 11.Qe1 h4 12.Ndf3 h3 13.Qg3 hxg2 14.Qxg2 Qe7 15.Bg6 Rf8 16.Nxc6 Bxc6 17.Ne5 Bd7 18.b3 fxg6 19.Nxg6 Qf7 20.Nxf8 Kxf8 21.bxc4 bxc4 22.a4 Ne4 23.Bb2 Ke7 24.Rf3 Rf8 25.Raf1 a6 26.Kh1 Bxa4 27.Bc1 Bb3 28.Qh3 a5 29.Qh4+ Qf6 30.Qg4 a4 31.f5 e5 32.dxe5 Qxe5 33.Qh4+ Qf6 34.Qe1 Rh8 35.h3 Qe5 36.Qe2 Ng3+ 37.Rxg3 Qxg3 38.Qg2 Rxh3+ 0–1

(4) Jones,Julia (1869) - Barkell,Erica (1359) [C33]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.4), 26.07.2009
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 Qh4+ 4.Kf1 Nc6 5.Nf3 Qh5 6.d4 d6 7.Bxf4 Bg4 8.c3 0–0–0 9.Nbd2 Nge7 10.b4 d5 11.Bb5 dxe4 12.Bxc6 exf3 13.Bxf3 Bxf3 14.Qxf3 Qb5+ 15.Kf2 Qd5 16.Rhc1 f6 17.Be3 Qxf3+ 18.Nxf3 Nd5 19.a3 Re8 20.Bd2 g5 21.c4 g4 22.cxd5 gxf3 23.Kxf3 Rd8 24.Bf4 Bd6 25.Bxd6 Rxd6 26.Rc5 Rf8 27.Rac1 Rf7 28.Ke4 b6 29.Rc6 Re7+ 30.Kd3 Rxd5 31.Rxf6 Rg7 32.Rfc6 Rdd7 33.g3 Rg4 34.Ke3 Rgxd4 35.Rxc7+ Rxc7 36.Rxc7+ Kxc7 37.Kxd4 Kd6 38.b5 Ke6 39.g4 h6 40.h4 Kd6 41.g5 hxg5 42.hxg5 Ke6 43.g6 Kf6 44.Kd5 Kxg6 45.Kc6 1–0

(5) Byron,Margaret (1310) - Chen,Michelle (1821) [A28]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.5), 26.07.2009
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bc5 6.e3 0–0 7.Nxc6 bxc6 8.Be2 d5 9.0–0 Re8 10.Bf3 Be6 11.Na4 Bf8 12.c5 Bf5 13.a3 g6 14.b4 Bg7 15.Bb2 a5 16.Bd4 Ne4 17.Bxg7 Kxg7 18.Qd4+ Kg8 19.Nc3 Qh4 20.Bxe4 dxe4 21.b5 Rad8 22.Qc4 Qg5 23.Kh1 Qf6 24.b6 cxb6 25.cxb6 Re5 26.Qe2 Bc8 27.Rab1 Bb7 28.Na4 Rh5 29.Qg4 Qe5 30.Qg3 Qxg3 31.fxg3 Re5 32.Rfc1 Rdd5 33.Kg1 Kf8 34.Kf1 Ke7 35.Ke2 Kd6 36.Rd1 Rxd1 37.Kxd1 Rd5+ 38.Ke2 Rb5 39.Rd1+ Rd5 40.Rd4 f5 41.h3 c5 42.Rd2 Rxd2+ 43.Kxd2 Kc6 44.Kc3 Kb5 45.Nb2 Bd5 ½–½

(6) Peters,Epiphany (1797) - Ensley-Field,Mira (1282) [C45]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.6), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Qf6 5.Nxc6 dxc6 6.Bd3 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.Be3 Be6 9.0–0 0–0 10.f4 Qh4 11.Qe1 Qxe1 12.Raxe1 Bb4 13.a3 Ba5 14.f5 Bd7 15.e5 Nd5 16.Nxd5 cxd5 17.Re2 Rfe8 18.Bd4 Bb6 19.Bxb6 axb6 20.Rf4 c5 21.c3 Ra4 22.Rxa4 Bxa4 23.e6 fxe6 24.fxe6 g6 25.Re3 Kg7 26.Be2 Kf6 27.Bg4 h5 28.Bh3 g5 29.Rf3+ Ke7 30.Rf7+ Kd6 31.Bf5 Re7 32.Rf8 Ke5 33.g4 hxg4 34.Bxg4 Bc6 35.Rf5+ Kxe6 36.Rxg5+ Kd6 37.h4 Re1+ 38.Kf2 Rh1 39.h5 d4 40.Rg6+ Ke5 41.h6 Kf4 42.Be2 Rh2+ 43.Ke1 Ke3 44.Re6+ Be4 45.Bf1 Rxb2 46.Rxe4+ Kxe4 47.Be2 Ke3 48.Bg4 Rh2 49.Kd1 dxc3 50.h7 Rxh7 51.Kc2 Kd4 52.Bf5 Rh2+ 53.Kc1 Kc4 54.Be6+ Kb5 55.Bd7+ Kc4 56.Be6+ Kd4 57.Bf5 b5 58.Bg6 b4 59.axb4 cxb4 60.Kb1 b3 0–1

(7) Garza,Sarah (1250) - Lam,Fiona (1787) [C49]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.7), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Bb4 5.0–0 0–0 6.a3 Bxc3 7.dxc3 d6 8.Re1 Be6 9.Bd2 Ne7 10.h3 h6 11.b4 Ng6 12.Re2 Nh5 13.Bd3 Qf6 14.Re1 Ngf4 15.Bxf4 Nxf4 16.h4 Bg4 17.g3 Nxd3 18.Qxd3 Qxf3 19.Qxf3 Bxf3 20.Re3 Bg4 21.Kg2 Be6 22.Rd1 f5 23.exf5 Rxf5 24.Rd2 Rf6 25.a4 a6 26.f3 Raf8 27.g4 Bd7 28.a5 Bc6 29.Rf2 e4 30.fxe4 Rxf2+ 31.Kg3 Rxc2 32.h5 Rff2 33.Rf3 Rxf3+ 34.Kxf3 Rxc3+ 35.Kf4 Kf7 36.b5 axb5 37.g5 hxg5+ 38.Kxg5 b4 39.a6 bxa6 40.Kf4 b3 41.Kf5 b2 42.Kg4 b1Q 43.Kf4 Qxe4+ 44.Kg5 Rg3# 0–1

(8) Folz,Caroline C (1181) - Bhat,Samyukta (1740) [E61]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.9), 26.07.2009
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Nf3 d6 5.Bf4 c6 6.e3 0–0 7.Qb3 Nbd7 8.d5 Nc5 9.Qd1 Qa5 10.Bd3 Nxd3+ 11.Qxd3 Bf5 12.Qd2 cxd5 13.Nxd5 Qxd2+ 14.Nxd2 Nxd5 15.cxd5 Bxb2 16.Rd1 Bc2 17.h4 Rac8 18.Nb3 Bxd1 19.Kxd1 Rc7 20.h5 Rfc8 21.e4 Be5 22.Be3 a6 23.hxg6 hxg6 24.Bd2 Rc2 25.f4 Bg7 26.f5 Rxa2 27.Ke2 Bc3 28.Ke3 Bxd2+ 29.Nxd2 Ra3+ 30.Ke2 Rc2 31.fxg6 Raa2 32.gxf7+ Kxf7 33.Rh7+ Ke8 34.Rh8+ Kd7 0–1

(9) Foley,Sayaka (1707) - Spencer,Nicole (1157) [C50]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.10), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.d3 h6 5.Nc3 Nf6 6.a3 0–0 7.h3 d6 8.Qe2 Bd7 9.Be3 Bxe3 10.fxe3 Qe7 11.0–0–0 Rad8 12.Rdg1 Be6 13.Bxe6 Qxe6 14.g4 Ne7 15.Qg2 d5 16.g5 Nh5 17.gxh6 Qxh6 18.Nxe5 Qxe3+ 19.Kb1 Nf4 20.Qxg7# 1–0

(10) Chawla,Alisa (1145) - Gologorsky,Rachel (1704) [B33]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.11), 26.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Nf5 d5 7.exd5 Bxf5 8.dxc6 bxc6 9.Bg5 Bb4 10.Bc4 Qa5 11.0–0 Bxc3 12.bxc3 Qxc3 13.Bb3 Ne4 14.Bh4 Qb4 15.Qh5 g6 16.Qe2 Qd4 17.Rad1 Nc3 18.Rxd4 Nxe2+ 19.Kh1 Nxd4 20.Bf6 Rg8 21.Bxe5 Nxb3 22.cxb3 0–0–0 23.h3 Rd2 24.Rc1 Kd7 25.a4 Rxf2 26.Bd4 Rd2 27.Bc3 Rc2 28.Rxc2 Bxc2 29.b4 Bxa4 30.Kg1 Re8 31.Bd4 Bb5 32.Kf2 Re2+ 33.Kf3 a6 34.Bc5 Kc7 35.Kf4 Rxg2 36.h4 h5 37.Ke5 Bc4 38.Bd6+ Kd7 39.Kd4 Rg4+ 40.Ke3 Kxd6 41.b5 cxb5 42.Kf3 Ke5 43.Kf2 Ke4 44.Ke1 Rg2 45.Kd1 Ke3 46.Kc1 Kd3 47.Kb1 Kc3 48.Kc1 Rg1# 0–1

(11) Lelko,Rebecca (1689) - Olvera,Georgia (1139) [B01]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.12), 26.07.2009
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.Nf3 Nf6 5.Be2 c6 6.0–0 Bf5 7.d4 e6 8.a3 Nbd7 9.Bd3 Bd6 10.Bxf5 Qxf5 11.Nh4 Qa5 12.h3 0–0 13.Be3 Rae8 14.Nf3 Qc7 15.Ng5 Bh2+ 16.Kh1 Bf4 17.Bxf4 Qxf4 18.Nf3 e5 19.Ne2 e4 20.Nxf4 exf3 21.Qxf3 Re4 22.c3 Rd8 23.Nd3 Rh4 24.Rfe1 Rf8 25.Kg1 Rc8 26.Re7 b6 27.Rae1 h6 28.Nb4 c5 29.dxc5 bxc5 30.Nd5 Rd8 31.Nxf6+ Nxf6 32.Rxa7 Rb8 33.Ra8 Rxa8 34.Qxa8+ Kh7 35.a4 Nd7 36.a5 Ra4 37.Qc6 Rxa5 38.Qxd7 Ra8 39.Qxf7 Rg8 40.Re7 c4 41.Qxc4 Kh8 42.Qf7 Kh7 43.c4 Kh8 44.c5 Kh7 45.c6 Kh8 46.c7 Kh7 47.c8Q h5 48.Qxh5# 1–0

(12) Virkud,Apurva (1668) - Deland,Rebecca (1100) [D06]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.14), 26.07.2009
1.d4 d5 2.c4 Nf6 3.cxd5 Nxd5 4.e4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.d5 Ne5 8.Nxe5 Bxd1 9.Bb5+ Nd7 10.Bxd7+ Qxd7 11.Nxd7 Kxd7 12.Kxd1 Rd8 13.Ke2 Kc8 14.Bf4 Re8 15.Rac1 a6 16.Nb1 Kb8 17.Rxc7 Ka8 18.Rhc1 g6 19.Rc8+ Rxc8 20.Rxc8+ Ka7 21.Bh6 Bxh6 22.Rxh8 Bg7 23.Rxh7 Bxb2 24.Rxf7 Be5 25.h3 Kb6 26.Rxe7 Bb8 27.Rg7 a5 28.Rxg6+ Kc5 29.h4 b5 30.h5 a4 31.h6 b4 32.h7 Be5 33.d6 Kc4 34.d7 b3 35.axb3+ Kxb3 36.d8Q Bb2 37.Rb6+ Ka2 38.Qd2 a3 39.Nc3+ Ka1 40.Qc1+ Bxc1 41.Rb1# 1–0

(13) Warren,Hannah (1033) - Roy,Ananya (1662) [B08]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.15), 26.07.2009
1.Nc3 Nf6 2.e4 d6 3.d4 g6 4.Be2 Bg7 5.Nf3 c6 6.Be3 Qc7 7.Qd2 Ng4 8.Bf4 e5 9.Bg3 Nd7 10.d5 Nb6 11.Bh4 cxd5 12.Nxd5 Nxd5 13.Qxd5 Be6 14.Bb5+ Kf8 15.Qd3 f6 16.h3 Nh6 17.g4 f5 18.Ng5 Bg8 19.b3 fxe4 20.Nxe4 d5 21.Qf3+ Bf7 22.Ng5 Qa5+ 23.Kd1 e4 24.Qf4 Bxa1 25.Nxe4 dxe4 26.Qxh6+ Bg7 27.Qg5 h6 28.Qe7+ Kg8 29.Ba4 Qd5+ 30.Kc1 e3 31.Rd1 and here Black touched the light-squared bishop and since unable to play Bb2+ chose to resign. 1–0

(14) Weiner,Alexandra (1659) - Ma,Jenny (1033) [C24]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.16), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Bb5 Bd6 7.d4 f6 8.dxe5 Bxe5 9.Nxe5 fxe5 10.Bxc6+ bxc6 11.Qh5+ g6 12.Qxe5+ Qe7 13.Qxe7+ Nxe7 14.0–0 Bf5 15.Re1 h6 16.b3 Bxc2 17.Ba3 Rh7 18.Nc3 Kd7 19.Re2 Bf5 20.Rd1+ Nd5 21.Nxd5 cxd5 22.Rxd5+ Kc6 23.Rc5+ Kb6 24.h3 h5 25.Rce5 Rd7 26.Bc5+ Kb7 27.Kh2 h4 28.Re7 Rad8 29.Rxd7 Rxd7 30.Be7 Rd4 31.Bf6 Rf4 32.Bg5 Rd4 33.Rd2 Rb4 34.Be7 Rf4 35.Bc5 a6 36.Rd4 Rxf2 37.Rb4+ Kc6 38.Bxf2 a5 39.Rxh4 Bb1 40.Ra4 Kb5 41.Be1 c5 42.Rxa5+ Kc6 43.Bf2 Kd6 44.Bxc5+ Ke6 45.b4 Kf5 46.b5 Kg5 47.Ra7 Kh5 48.b6 Be4 49.b7 Bxb7 50.Rxb7 1–0

(15) Purdy,Hannah (1030) - Botez,V Alexandra (1629) [A26]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.17), 26.07.2009
1.c4 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.Nc3 d6 5.d3 0–0 6.Nf3 e5 7.e4 Nc6 8.0–0 Bd7 9.a3 a5 10.Nd5 Nxd5 11.cxd5 Ne7 12.Be3 a4 13.b4 b5 14.Ra2 Rc8 15.Rc2 c6 16.Nd2 cxd5 17.Rxc8 Qxc8 18.exd5 Bh3 19.Qc1 Bxg2 20.Qxc8 Rxc8 21.Kxg2 f5 22.Nb1 Nxd5 23.Bc1 Nc3 24.Nd2 Ne2 25.Bb2 Rc2 26.Bxe5 dxe5 27.Nb1 Nc3 28.Nxc3 Rxc3 29.Ra1 e4 30.Ra2 exd3 31.h4 Rc2 32.Rxc2 dxc2 33.Kf3 c1Q 34.Kg2 Bd4 35.h5 Qd2 36.hxg6 Qxf2+ 37.Kh3 Qf1+ 38.Kh2 Bg1+ 39.Kh1 Bf2+ 40.Kh2 Qg1+ 41.Kh3 Qh1# 0–1

(16) Tallo,Emily (1602) - Qureshi,Sadia (1006) [C36]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.18), 26.07.2009
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d5 4.exd5 Bd6 5.d4 Bf5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Bc4 Nf6 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nbd7 11.Ne2 c5 12.Kh1 Qc7 13.c3 cxd4 14.Qxd4 Rac8 15.Bb3 Rfe8 16.Nxf4 Re4 17.Nd5 Nxd5 18.Qxd5 Bg6 19.Bc2 Re6 20.Bxg6 Rxg6 21.Be3 Bc5 22.Bxc5 Nxc5 23.Ne5 Rg5 24.Qxf7+ Qxf7 25.Nxf7 Rd5 26.c4 Rd4 27.b3 Rf8 28.Ne5 Rxf1+ 29.Rxf1 Nd3 30.Nxd3 Rxd3 31.c5 Rd5 32.b4 Rd4 33.a3 Rd3 34.Rc1 Kf7 35.c6 Rd8 36.b5 Ke7 37.Re1+ Kd6 38.Rd1+ Ke7 39.Rxd8 Kxd8 40.Kg1 Kc7 41.Kf2 Kb6 42.Ke3 a6 43.a4 axb5 44.axb5 Kc7 45.Kd4 Kd6 46.Kc4 Kc7 47.Kc5 Kc8 48.Kd6 Kd8 49.c7+ Kc8 50.b6 g5 51.b7+ Kxb7 52.Kd7 Kb6 53.c8Q 1–0

(17) Abdus-Shakoor,Diamond (987) - Hua,Margaret (1586) [C48]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.19), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 d6 5.Bxc6+ bxc6 6.0–0 Be7 7.d3 0–0 8.b3 c5 9.Bb2 Re8 10.a3 c6 11.b4 cxb4 12.axb4 a5 13.b5 Qb6 14.Qb1 cxb5 15.Ba3 Bd7 16.Qb2 Reb8 17.Qb3 b4 18.Nd5 Nxd5 19.Qxd5 Be6 20.Qxa8 Rxa8 21.Bxb4 Qxb4 22.Rfb1 Qc5 23.Rc1 Bg4 24.Ne1 Bg5 25.Rcb1 Bd2 26.h3 Bxe1 27.hxg4 Bc3 28.d4 Bxd4 29.Kf1 h6 30.Ke2 Qxc2+ 31.Kf3 Qxf2# 0–1

(18) Puri,Indira (1537) - James,Isabel (970) [C54]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.20), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 Qe7 7.Qe2 Ng4 8.cxd4 Bb4+ 9.Nc3 d6 10.0–0 dxe5 11.Nd5 Qd6 12.dxe5 Ngxe5 13.Nxb4 0–0 14.Nxc6 Nxc6 15.Be3 Bf5 16.Rac1 Qg6 17.Nh4 Qf6 18.Nxf5 Qxf5 19.Bd3 Qe5 20.Bc5 Rfe8 21.Rfe1 b6 22.Qxe5 Nxe5 23.Be4 Rad8 24.Bb4 Rd4 25.Bc3 Rc4 26.Bxe5 Rxc1 27.Rxc1 Rxe5 28.Bf3 c5 29.Kf1 Kf8 30.Rd1 Ke7 31.Bc6 Rh5 32.h3 Rh4 33.Rd7+ Ke6 34.Rxa7 Kd6 35.Ba4 Rb4 36.Ke1 Rxb2 37.Bb3 b5 38.Rb7 c4 39.Bxc4 Rb1+ 40.Ke2 Rb2+ 41.Kf3 Kc5 42.Rxb5+ Rxb5 43.Bxb5 Kxb5 44.Ke4 Kc6 45.a4 Kd7 46.a5 g6 47.Ke5 f5 48.Kf6 Kd6 49.Kg7 Ke5 50.Kxh7 g5 51.Kg6 f4 52.Kxg5 Ke4 53.h4 Ke5 54.h5 Ke4 55.h6 Kd3 56.h7 Ke2 57.h8Q Kxf2 58.Qg7 Kxg2 59.Qh8 Kf2 60.Kxf4 White wins with a king and queen checkmate 1–0
 
(19) Wyzywany,Amelia F. (960) - Farell,Michelle (1536) [B01]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.21), 26.07.2009
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.Nf3 Nf6 5.Bc4 a6 6.d4 b5 7.Bb3 Bb7 8.Be3 Nbd7 9.Ng5 e6 10.Qd2 Bxg2 11.Rg1 Bb7 12.Bf4 Qc6 13.d5 exd5 14.Nxd5 Nxd5 15.Bxd5 Qxd5 16.Qxd5 Bxd5 17.Bxc7 Rc8 18.Ba5 Rxc2 19.Bd2 Bc5 20.-- 0–0 21.Nh3 g6 22.Nf4 Bf3 23.Nd3 Re8+ 24.Be3 Bxe3 25.fxe3 Rxe3+ 26.Kf1 Rxd3 27.b4 Rdd2 28.Rg3 Bg2+ 29.Kg1 Ne5 30.a3 Nf3+ 31.Rxf3 Bxf3 32.h4 Rh2 33.Kf1 Rh1# 0–1

(20) Abderhalden,Katie (1513) - Perez,Bernadette (848) [D00]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.24), 26.07.2009
1.d4 d5 2.Bf4 e6 3.e3 Nc6 4.c4 e5 5.dxe5 d4 6.exd4 Nxd4 7.Bd3 f6 8.Nf3 Bg4 9.0–0 Qe7 10.exf6 Nxf6 11.Re1 Ne6 12.Qa4+ c6 13.Nbd2 Qb4 14.Qc2 0–0–0 15.Bf5 Rd7 16.Bxe6 Bxe6 17.Rxe6 Bd6 18.Bxd6 Rxd6 19.Rxd6 Qxd6 20.Ne4 Nxe4 21.Qxe4 Rd8 22.h3 b5 23.cxb5 cxb5 24.Qxh7 Qb4 25.Qxg7 Rd7 26.Rc1+ Rc7 27.Qxc7# 1–0

(21) Fitch,Ann Marie (833) - Conley,Brianna (1507) [C50]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.25), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0–0 d6 5.Ng5 Qxg5 6.d3 Qg6 7.Nc3 Nf6 8.Be3 Bg4 9.Qd2 Bh3 10.g3 Nd4 11.Bxd4 Bxd4 12.Nb5 0–0 13.Rfe1 Bb6 14.c3 Rfe8 15.d4 exd4 16.cxd4 Nxe4 17.Qe3 c6 18.Nc3 Nf6 19.Qd2 Qg4 20.Re3 Qxd4 21.Qe2 Rxe3 22.fxe3 Qxe3+ 23.Kh1 Qxe2 24.Nxe2 Re8 25.Nf4 Bf5 26.h3 d5 27.Bb3 g5 28.g4 gxf4 29.gxf5 f3 30.Rf1 f2 31.Kg2 Re1 32.Bc2 Ne4 33.Bd3 Rxf1 34.Kxf1 Nd2+ 35.Kg2 f1R 36.Bxf1 Nxf1 37.Kxf1 Kg7 38.Ke2 Kf6 39.Kd3 Kxf5 40.b4 a5 41.bxa5 Bxa5 42.a4 Kf4 43.h4 f5 44.Kd4 Bb6+ 45.Kc3 c5 46.h5 Ke3 47.h6 f4 48.Kb3 Ba5 49.Kc2 Ke2 50.Kb3 f3 51.Kc2 f2 52.Kb3 f1Q 53.Kb2 c4 54.Ka2 Bc3 55.a5 Qa1# 0–1

(22) Patterson,Emily N. (1501) - Snowdeal,Kristen (686) [A03]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.26), 26.07.2009
1.f4 d5 2.Nf3 Bg4 3.e3 Nf6 4.b3 Nc6 5.Bb2 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.h3 Be6 9.d3 Qd7 10.Nbd2 b5 11.Nh4 d4 12.exd4 Bxh3 13.gxh3 Nxd4 14.Bxd4 Qxd4+ 15.Kh1 Nh5 16.Bxh5 gxh5 17.Qxh5 e5 18.fxe5 Bxe5 19.Nhf3 Qc5 20.Qxe5 Qxe5 21.Nxe5 f6 22.Nd7 Rf7 23.Nxf6+ Kg7 24.Nfe4 Raf8 25.Rxf7+ Rxf7 26.Rf1 a5 27.Rxf7+ Kxf7 28.Ng5+ Kg6 29.Ne6 c6 30.Nd8 h5 31.Nxc6 a4 32.d4 Kg5 33.d5 Kh4 34.Kg2 axb3 35.axb3 b4 36.Nf3# 1–0

(23) Lasley,Alexa (1459) - Alston,Janette (492) [C70]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.28), 26.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Nf6 6.Nc3 Bc5 7.Nxe5 Nxe5 8.d4 d6 9.dxc5 0–0 10.cxd6 cxd6 11.Bf4 Nfg4 12.h3 Nxf2 13.Kxf2 Qb6+ 14.Be3 Qc6 15.Bd5 Qd7 16.Bxa8 f5 17.Ke1 f4 18.Qd5+ Kh8 19.Rf1 Nc4 20.Bxf4 Qe8 21.Ke2 h6 22.Bxd6 Nxd6 23.Qxd6 Qh5+ 24.Kd3 Re8 25.Rf8+ Rxf8 26.Qxf8+ Kh7 27.Qxc8 b4 28.Qf5+ Qxf5 29.exf5 bxc3 30.bxc3 g5 31.fxg6+ Kxg6 32.Rf1 Kg5 33.c4 Kh4 34.c5 Kg3 35.c6 Kxg2 36.Rf7 h5 37.c7+ Kxh3 38.c8Q+ Kg3 39.Qg8+ Kh4 40.Rf1 a5 41.Rh1# 1–0

(24) Garvin,Katherine (207) - Sarna,Kristen (1425) [D00]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (1.29), 26.07.2009
1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 e6 4.a4 Bb4 5.h4 Ne4 6.e3 Nxc3 7.bxc3 Bxc3+ 8.Bd2 Bxa1 9.Qxa1 0–0 10.Bd3 h6 11.0–0 Nc6 12.Bb5 Bd7 13.Ne1 Qxh4 14.c3 a6 15.Bd3 e5 16.f3 exd4 17.Qb1 dxe3 18.Bxe3 Rfe8 19.Bd4 Nxd4 20.cxd4 Qxd4+ 21.Rf2 Qxa4 22.Qa1 Qxa1 23.f4 Qxe1+ 24.Rf1 Qe3+ 25.Rf2 Qxd3 26.Rf3 Qd1+ 27.Rf1 Re1 28.Rxe1 Qxe1+ 29.Kh2 Qh4+ 30.Kg1 Re8 31.f5 Re1# 0–1    

7 comments:

Andrei Botez said...

Great job! Many thanks to F. Leon Wilson and John McArthur, you guys did a great job!
Andrei Botez
ps
you need to correct Courtney rating.

Anonymous said...

Marisaa (not Michelle) Wai

Anonymous said...

I meant Marissa Wai.

Rev Edward J Boyle said...

Game 19, Move 20 for White is 20.b3

Go OKLAHOMA!!

SBCC64 said...

Thank you so much for posting the games and pictures. It let's us keep up with our girl!

medmath said...

Some of the games are not here. Do they need to submit games to someone?

F. Leon Wilson said...

Any game missing is possibly due to one the following reasons:

1)Illegible score sheet.

2)The game was recorded incorrectly and the software being used to enter the games will not accept the move(s) order recorded.

3)Game not turn in in a timely manner.