Thursday, July 30, 2009

SPNI round 4 games


(74) Dai,Yang (2057) - Jamison,Courtney (1984) [A04]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.1), 29.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 Nc6 4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.0–0 Nge7 7.c3 Qb6 8.Qe2 d6 9.Na3 0–0 10.Rd1 e5 11.Nc4 Qc7 12.a4 b6 13.Bd2 h6 14.b4 Be6 15.Ne3 Rad8 16.b5 Na5 17.Be1 d5 18.exd5 Nxd5 19.Rac1 Nxe3 20.fxe3 Bb3 21.Rd2 Bxa4 22.Rb2 Qd7 23.Rcb1 Qxd3 24.Qxd3 Rxd3 25.Nd2 Rxe3 26.Ra1 Rd8 27.Kf2 Rxc3 28.Rxa4 Rcd3 29.Ne4 R3d4 30.Raa2 Nc4 31.Rc2 f5 32.Bf1 Nd6 33.Nxd6 R4xd6 34.Rxa7 R8d7 35.Ra6 e4 36.Bc4+ Kf8 37.Ke2 Ke7 38.Bd2 g5 39.h4 Bf6 40.hxg5 Bxg5 41.Bf4 Bxf4 42.gxf4 Rg6 43.Kf2 Rgd6 44.Be2 Re6 45.Rc3 Kf6 46.Rh3 Rh7 47.Ke3 Rd6 48.Rh1 Rh8 49.Rh5 Rh7 50.Ra8 Kg6 51.Rf8 Rf6 52.Rc8 Rd7 53.Rh1 Kh7 54.Bc4 Rg6 55.Be2 Rf6 56.Rg1 Rg6 57.Rxg6 Kxg6 58.Rc6+ Kg7 59.Rxb6 h5 60.Bxh5 Rd3+ 61.Kf2 Rb3 62.Be2 1-0
 
(75) Bhat,Samyukta (1740) - Jones,Julia (1869) [D52]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.2), 29.07.2009
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.e3 c6 6.Nf3 Bd6 7.Bd3 Qc7 8.Qc2 e5 9.Bxf6 Nxf6 10.cxd5 exd4 11.exd4 cxd5 12.0–0 0–0 13.h3 h6 14.Rac1 Be6 15.Nb5 Qxc2 16.Rxc2 Rfd8 17.Nxd6 Rxd6 18.Rfc1 Rdd8 19.Nd2 Rac8 20.Nb3 Bd7 21.Nc5 Bc6 ½–½
 
(76) Diaz,Linda (1882) - Lelko,Rebecca (1689) [C47]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.3), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bb4 6.f3 0–0 7.Be3 d5 8.Nxc6 bxc6 9.e5 Nd7 10.f4 Re8 11.Bd3 c5 12.Qf3 Nb6 13.a3 Bxc3+ 14.bxc3 Qe7 15.0–0 Bb7 16.Qh3 h6 17.Rf3 Bc8 18.f5 Qxe5 19.Bxh6 1–0
 
(77) Lam,Fiona (1787) - Virkud,Apurva (1668) [B80]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.4), 29.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be3 a6 7.Qd2 Be7 8.f3 Bd7 9.0–0–0 0–0 10.g4 Nc6 11.h4 b5 12.h5 b4 13.Nce2 a5 14.g5 Ne8 15.f4 Rb8 16.Bh3 Nxd4 17.Nxd4 Qc7 18.Kb1 a4 19.f5 exf5 20.exf5 a3 21.f6 gxf6 22.gxf6 Bxf6 23.Bh6 Ng7 24.Rdg1 Kh8 25.Bxg7+ Bxg7 26.Rxg7 Qb7 27.Bg2 Qc8 28.Qh6 Bf5 29.Qf6 Rg8 30.Rxf7+ Rg7 31.Qxg7# 1–0
 
(78) Farell,Michelle (1536) - Foley,Sayaka (1707) [A11]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.5), 29.07.2009
1.c4 c6 2.Nc3 d5 3.cxd5 cxd5 4.Nf3 Nf6 5.g3 Bg4 6.Bg2 e6 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Bf4 Nc6 10.Rc1 Rc8 11.Qd2 a6 12.a3 d4 13.Nd1 Bxf3 14.Bxf3 Nd5 15.Bxd5 Qxd5 16.e4 dxe3 17.Nxe3 Qb5 18.Nc4 Nd4 19.Qe3 Rfd8 20.b4 Nf5 21.Qe2 Nd4 22.Qe3 Qf5 23.Nd6 Bxd6 24.Qxd4 Bf8 25.Qe4 Rxc1 26.Rxc1 Qb5 27.Rc7 Rd5 28.Qc4 g6 29.Rc8 Kg7 30.Qc3+ f6 31.Rc7+ Rd7 32.Qc4 Rxc7 33.Qxc7+ Kg8 34.Qd8 Kf7 35.Qc7+ Kg8 36.Qd8 Kf7 37.Qc7+ ½–½
 
(79) Chen,Michelle (1821) - Hannibal,Dana (1517) [B13]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.6), 29.07.2009
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Bd3 Qc7 5.h3 Nc6 6.Nf3 g6 7.c3 Bg7 8.Qc2 Nf6 9.0–0 0–0 10.Bg5 e5 11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5 Qxe5 13.Be3 Be6 14.Nd2 Rfd8 15.Nf3 Qc7 16.Rfe1 Rac8 17.Nd4 Bd7 18.Rad1 Nh5 19.Qd2 f5 20.f4 Ng3 21.Nb5 Bxb5 22.Bxb5 a6 23.Ba4 Ne4 24.Qc2 d4 25.Bc1 dxc3 26.Rxd8+ Qxd8 27.bxc3 Rxc3 28.Bb3+ Kh8 29.Qd1 Qb6+ 30.Kh2 Rxh3+ 31.Kxh3 Nf2+ 32.Kh2 Nxd1 33.Re8+ Bf8 34.Rxf8+ Kg7 35.Rf7+ Kh6 36.Bxd1 Qd8 37.Ba3 Qh4+ 38.Kg1 Qe1+ ½–½
 
(80) Bian,Victoria (1530) - Bohannon,Angel (1761) [A80]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.7), 29.07.2009
1.d4 f5 2.Nc3 g6 3.Bf4 Nf6 4.Nf3 Bg7 5.e3 0–0 6.Bc4+ Kh8 7.Ng5 e6 8.0–0 h6 9.Nf3 d6 10.Re1 Nh5 11.Bg3 Qe8 12.Qd2 e5 13.dxe5 dxe5 14.Qd5 Nxg3 15.hxg3 Nd7 16.Kh2 Nb6 17.Qc5 Nxc4 18.Qxc4 Qe7 19.Rad1 Be6 20.Nd5 Qf7 21.Qc5 c6 22.Nc3 e4 23.Nd4 Bd7 24.Rh1 b6 25.Qd6 c5 26.Nde2 Rad8 27.Nf4 Bf6 28.Qc7 g5 29.Ng6+ Qxg6 30.Rxd7 Rxd7 31.Qxd7 Rd8 32.Qc7 Qg7 33.Qc6 Bxc3 34.bxc3 Rd2 35.Qc8+ Qg8 36.Qxf5 Rxc2 37.Qe5+ Qg7 38.Qe8+ Qg8 39.Qe5+ Qg7 40.Qe8+ Qg8 41.Qxe4 Rxc3 42.Rd1 Rc4 43.Qe5+ Kh7 44.Qf5+ Kh8 45.Qf6+ Qg7 46.Rd8+ Kh7 47.Qf5+ Qg6 48.Rd7+ Kh8 49.Qxg6 Rh4+ 50.gxh4 gxh4 51.Qg7# 1–0
 
(81) Abderhalden,Katie (1513) - Gologorsky,Rachel (1704) [D35]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.8), 29.07.2009
1.d4 d5 2.Bf4 Nf6 3.e3 e6 4.c4 c6 5.Nc3 Bd6 6.Bg5 Nbd7 7.Nf3 Qa5 8.c5 Be7 9.Bf4 b6 10.cxb6 axb6 11.Bd3 0–0 12.0–0 Ba6 13.Re1 Bb4 14.Qc2 Ne4 15.Bxe4 dxe4 16.Qxe4 Nf6 17.Qc2 Bxc3 18.bxc3 Nd5 19.Bg3 Qxc3 20.Qe4 Bd3 21.Qh4 Qb2 22.e4 Nc3 23.e5 Rxa2 24.Rxa2 Qxa2 25.Qe7 Be4 26.Qb4 Qa5 27.Qb2 Na4 28.Qc1 Bxf3 29.gxf3 Qc3 30.Qd1 Rd8 31.Re4 Nb2 32.Qb1 Qxf3 33.Re1 Nc4 34.Rd1 c5 35.Qb5 Qxd1+ 36.Kg2 Qxd4 0–1
 
(82) Koong,Joanne (1863) - Newell,Melanie (1420) [C41]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.9), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.dxe5 Nxe4 5.Qe2 d5 6.c4 Bb4+ 7.Bd2 Nxd2 8.Nbxd2 dxc4 9.Qxc4 Qe7 10.Bd3 Bxd2+ 11.Kxd2 0–0 12.Qh4 Qxh4 13.Nxh4 Nc6 14.f4 Rd8 15.Kc3 g5 16.fxg5 Nxe5 17.Bf5 Bxf5 18.Nxf5 Rd3+ 19.Kc2 c5 20.Rhe1 Re8 21.Rxe5 Rxe5 22.Nh6+ Kg7 23.Kxd3 Rxg5 24.Nxf7 Kxf7 25.Rf1+ Ke6 26.g3 Rg4 27.Re1+ Kd6 28.Re4 Rg6 29.Rf4 Kc6 30.a3 a5 31.a4 b5 32.axb5+ Kxb5 33.b3 Rd6+ 34.Kc3 Rd4 35.h4 h5 36.Rf5 Rg4 37.Rxh5 Rxg3+ 38.Kb2 Rh3 39.Rh8 a4 40.bxa4+ Kxa4 41.h5 Kb4 42.Rb8+ Kc4 43.Rh8 Rb3+ 44.Kc2 Rc3+ 45.Kd2 Rd3+ 46.Kc2 Rh3 47.Kb2 Kd4 48.h6 c4 49.Rd8+ Ke5 50.Re8+ Kd5 51.Rd8+ Ke6 52.Rc8 Kd5 53.Rh8 Kd4 54.Rd8+ Kc5 55.Rc8+ Kb4 56.Rb8+ Ka5 57.Rh8 Ka4 58.h7 1–0
 
(83) Nguyen,Emily (985) - Wiener,Alexandra (1659) [B08]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.10), 29.07.2009
1.d4 Nf6 2.Bf4 d6 3.Nf3 g6 4.Nc3 Bg7 5.e4 0–0 6.Bc4 Nbd7 7.0–0 c5 8.d5 a6 9.a3 b5 10.Ba2 b4 11.axb4 cxb4 12.Ne2 Nxe4 13.Qd3 Ndc5 14.Qe3 a5 15.Ned4 Bb7 16.Bh6 Qd7 17.Bc4 Ba6 18.Bxa6 Rxa6 19.Rfe1 Re8 20.Rad1 Nf6 21.Qg5 Qb7 22.Bxg7 Kxg7 23.Nf5+ Kh8 24.Qxf6+ exf6 25.Rxe8# 1–0
 
(84) Botez,Alexandra (1629) - Lasley,Alexandra (1459) [D07]

2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.11), 29.07.2009
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nc3 Nc6 4.Nf3 Nf6 5.e3 Bg4 6.Bxc4 e6 7.h3 Bf5 8.a3 Bd6 9.Bd2 Ne4 10.Nxe4 Bxe4 11.b4 Qf6 12.Rg1 e5 13.d5 Ne7 14.Bc3 0–0–0 15.Ke2 Ng6 16.Nd2 Qf5 17.g4 Nf4+ 18.exf4 Qxf4 19.Kf1 Bg6 20.Qf3 Qxf3 21.Nxf3 Rhe8 22.Re1 e4 23.Nh4 Bf4 24.Nxg6 fxg6 25.Bxg7 Rd7 26.Bd4 c6 27.Be3 cxd5 28.Bb5 Bxe3 29.Bxd7+ Kxd7 30.fxe3 Rf8+ 31.Kg2 Rf3 32.Rgf1 Rxf1 33.Rxf1 Kc6 34.Rf7 h5 35.gxh5 gxh5 36.Kg3 Kb5 37.Rxb7+ Kc4 38.Rxa7 Kd3 39.Kf4 d4 40.exd4 Kxd4 41.b5 e3 42.Re7 Kc5 43.a4 Kb6 44.Rxe3 h4 45.Re6+ Kb7 46.a5 Ka7 47.Re7+ Kb8 48.b6 Kc8 49.a6 Kd8 50.a7 Kxe7 51.a8Q Kd6 52.b7 Kc5 53.b8R Kd4 54.Rd8+ Kc5 55.Qd5+ Kb6 56.Rb8+ Kc7 57.Rb7+ Kc8 58.Qd7# 1–0
 
(85) Hua,Margaret (1586) - Fitch,Ann Marie (833) [C50]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.13), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Bc4 Bc5 3.Nf3 Nc6 4.d3 d6 5.Nc3 Nf6 6.Bg5 0–0 7.Nd5 Be6 8.Nxf6+ gxf6 9.Bh6 Re8 10.Bxe6 fxe6 11.Nh4 Re7 12.f4 d5 13.f5 Qd7 14.fxe6 Qxe6 15.Nf5 Rd7 16.Qg4+ Kf7 17.Qg7+ Ke8 18.Qh8+ Kf7 19.Qxh7+ Ke8 20.Ng7+ Rxg7 21.Bxg7 Nb4 22.Qh8+ Kd7 23.Qxa8 Nxc2+ 24.Kd2 Nxa1 25.Rxa1 Bb4+ 26.Kc2 Qg4 27.Qxb7 Qe2+ 28.Kb3 a5 29.Qxd5+ Ke7 30.Rc1 Bd6 31.g4 Qd2 32.h3 a4+ 33.Kxa4 Qxb2 34.Bxf6+ Kxf6 35.Rf1+ Ke7 36.Qf7+ Kd8 37.Qg8+ Kd7 38.Rf7+ Be7 39.Rxe7+ Kxe7 40.Qc4 Kf6 41.h4 Qb6 42.g5+ Ke7 43.Qb4+ Qd6 44.Qxd6+ cxd6 45.Kb5 Ke6 46.a4 d5 47.a5 dxe4 48.dxe4 Kf7 49.a6 Kg6 50.a7 Kh5 51.a8Q Kxh4 52.Qh8+ Kxg5 53.Kc5 Kf4 54.Qh4+ Ke3 55.Qg5+ Kd3 56.Qg3+ Ke2 57.Kc4 Kd2 58.Qf2+ Kd1 59.Kd3 Kc1 60.Qc2# 1–0
 
(86) Conley,Brianna (1507) - Bryan,Margaret (1310) [B76]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.14), 29.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 0–0 8.Qd2 d6 9.0–0–0 Bd7 10.g4 Ne5 11.Be2 a5 12.h4 h5 13.gxh5 Nxh5 14.Rhg1 Nc6 15.f4 Nf6 16.h5 e5 17.Ndb5 Nxh5 18.Bxh5 gxh5 19.f5 Qe7 20.Bh6 f6 21.Rxg7+ Qxg7 22.Bxg7 Kxg7 23.Rg1+ Kf7 24.Qxd6 Bc8 25.Nd5 Ke8 26.Nbc7+ Kf7 27.Qxf6# 1–0
 
(87) Roy,Ananya (1662) - Spencer,Nicole (1157) [C54]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.16), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nf3 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 h6 6.b4 Be7 7.b5 Na5 8.Nxe5 0–0 9.Nd2 d6 10.Ndf3 Nxc4 11.Nxc4 Bd7 12.a4 d5 13.exd5 Nxd5 14.Qc2 Bf6 15.d4 Qe7+ 16.Ne3 Bg4 17.0–0 Bxf3 18.gxf3 Nb6 19.Nf5 Qe6 20.Kh1 Qd5 21.Qd3 Kh8 22.Rg1 a6 23.Rg3 axb5 24.Rh3 Kg8 25.Bxh6 Rfe8 26.Bxg7 Bxg7 27.Rg3 Kf8 28.Nxg7 Red8 29.Qe3 f6 30.Ne6+ Kf7 31.Rg7+ Ke8 32.Nxc7+ Kf8 33.Qe7# 1–0
 
(88) Olvera,Georgia (1139) - Chen,Kelly (1399) [C62]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.19), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 d6 5.0–0 Bd7 6.Bxc6 Bxc6 7.d4 exd4 8.Qxd4 Be7 9.Re1 0–0 10.Nd5 h6 11.Nxf6+ Bxf6 12.Qd3 Re8 13.c3 Qd7 14.Bd2 Qg4 15.Re3 Bxe4 16.Qe2 Bxf3 17.Qxf3 Qxf3 18.Rxf3 Re6 19.h3 Rae8 20.Be3 a6 21.Re1 Bg5 22.b4 b5 23.a3 c6 24.Kh1 d5 25.Kg1 Bf6 26.Rc1 Ra8 27.Bc5 a5 28.bxa5 Rxa5 29.Bb4 Ra8 30.Rf4 Bg5 31.g3 Bxf4 32.gxf4 Re4 33.Bd6 Rae8 34.Kg2 R8e6 35.Bc7 Re1 36.Rc2 R6e2 37.Rxe2 Rxe2 38.h4 Rc2 39.Ba5 Kf8 40.Bb4+ Ke8 41.Kg3 Kd7 42.f3 h5 43.f5 c5 44.Bxc5 Rxc3 45.Bf8 g6 46.fxg6 fxg6 47.Kf4 Ke6 48.Bb4 Rc4+ 49.Kg3 Kf5 50.Bd6 d4 51.Bb4 Rxb4 52.axb4 Ke5 53.f4+ Ke4 54.Kf2 Kxf4 55.Ke2 Ke4 56.Kd2 d3 57.Kc1 Ke3 58.Kd1 d2 59.Kc2 Ke2 60.Kc3 d1Q 61.Kb2 Kd2 62.Ka2 Kc2 63.Ka3 Qa1# 0–1
 
(89) Ma,Jenny (1033) - Douthitt,Autumn (1363) [B08]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.21), 29.07.2009
1.e4 d6 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 g6 4.d4 Bg7 5.e5 dxe5 6.dxe5 Qxd1+ 7.Nxd1 Nd5 8.Ne3 Nb6 9.Nc4 Nc6 10.Nxb6 axb6 11.Bf4 0–0 12.h3 Nb4 13.Bd3 Ra4 14.e6 Nxd3+ 15.cxd3 Rxf4 16.exf7+ R8xf7 17.Rb1 e5 18.b4 Rf8 19.a4 e4 20.dxe4 Rxe4+ 21.Kd1 Rd8+ 22.Nd2 Bh6 23.Rb2 Red4 24.Kc1 Bxd2+ 25.Kb1 Bf5+ 26.Ka2 Bc3 27.Rc1 Bxb2 28.Kxb2 Rxb4+ 29.Ka1 Rd3 30.Ka2 Be6+ 31.Ka1 Ra3# 0–1
 
(90) Barkell,Erica (1359) - Purdy,Hannah (1030) [B22]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.22), 29.07.2009
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 g6 4.d4 e6 5.Bg5 Be7 6.Bxe7 Qxe7 7.Be2 d6 8.0–0 a6 9.Re1 Bd7 10.e5 dxe5 11.dxe5 0–0–0 12.Qc2 f6 13.exf6 Nxf6 14.Nbd2 Rhg8 15.Rab1 h5 16.b4 cxb4 17.cxb4 Kc7 18.b5 axb5 19.Bxb5 Rb8 20.Ne5 Rgc8 21.Bxc6 Bxc6 22.Ndf3 Qg7 23.Nd4 Kd6 24.Nexc6 bxc6 25.Rxb8 Qd7 26.Rxc8 Qxc8 27.Rxe6+ Qxe6 28.Qxc6+ Ke7 29.Qxe6+ Kd8 30.Nc6+ Kc7 31.Qxf6 Kd7 32.a4 Kc7 33.Nb4 Kd7 34.a5 Kc7 35.a6 Kb8 36.Qc6 Ka7 37.Qb7# 1–0
 
(91) James,Isabel (970) - Garza,Sarah (1250) [C55]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.23), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 h6 4.Nc3 Nf6 5.d4 Qe7 6.d5 Na5 7.Bb3 Nxb3 8.axb3 c6 9.0–0 cxd5 10.Nxd5 Qd6 11.Nxf6+ Qxf6 12.Be3 b6 13.Qd5 Rb8 14.Nxe5 Bb7 15.Qxd7# 1–0
 
(92) Mahowald,Morgan (1215) - Perez,Bernadette (848) [C42]

2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.24), 29.07.2009
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nf3 Be7 4.Nxe5 0–0 5.0–0 d6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Nc6 8.d4 Qd7 9.d5 Ne5 10.Be2 c6 11.h3 Bxh3 12.gxh3 Qxh3 13.Nh2 Rac8 14.Bf4 Ng6 15.Bg3 Nxd5 16.exd5 Bh4 17.Bg4 Qxf1+ 18.Nxf1 Bg5 19.Bxc8 Rxc8 20.dxc6 bxc6 21.Qxd6 Be7 22.Qd3 Rd8 23.Qa6 h6 24.Qxa7 Bd6 25.Bxd6 Rxd6 26.Qb8+ Kh7 27.Qxd6 Kg8 28.Re1 Kh7 29.Qd3 f5 30.Qxf5 c5 31.a4 c4 32.Re8 h5 33.Qxh5# 1–0
 
(93) Wyzywany,Amelia (960) - Folz,Caroline (1181) [C01]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.25), 29.07.2009
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Qe2+ Be7 5.Nf3 Nc6 6.Qd1 Bg4 7.Be2 Nf6 8.Nc3 Bb4 9.Bd2 Bxf3 10.Bxf3 Nxd4 11.a3 Qe7+ 12.Be3 Bxc3+ 13.bxc3 Nf5 14.Qd2 Rd8 15.0–0 Nxe3 16.fxe3 0–0 17.Rfe1 Qc5 18.Kf1 Rfe8 19.a4 Re7 20.e4 d4 21.a5 Qxc3 22.Qxc3 dxc3 23.Ra3 Rde8 24.Rxc3 b6 25.axb6 cxb6 26.Rce3 Nd5 27.Ra3 Nb4 28.Re2 Nc6 29.g3 Nd4 30.Ree3 Nxc2 31.Rac3 Nxe3+ 32.Rxe3 g6 33.Kf2 a5 34.Be2 Rxe4 35.Rxe4 Rxe4 36.Bd3 Re5 37.Kf3 a4 38.Bc4 a3 39.g4 b5 40.Bb3 b4 41.Kf4 Ra5 42.Ba2 Rc5 43.h3 Rc2 44.Bb3 a2 45.Bxc2 a1Q 46.Bd3 Qd4+ 47.Be4 b3 48.Kf3 b2 49.h4 Qd1+ 50.Kg3 b1Q 51.Bxb1 Qxb1 52.g5 Qd3+ 53.Kg4 Kf8 54.Kf4 Ke7 55.Kg4 Ke6 56.Kf4 Qf5+ 57.Kg3 Ke5 58.Kg2 Ke4 59.Kh2 Qf3 60.Kg1 Ke3 61.Kh2 Kf2 62.h5 Qg2# 0–1
 
(94) Peters,Epiphany (1797) - Puri,Indira (1536) [B05]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.26), 29.07.2009
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.0–0 Be7 7.c4 Nb6 8.h3 Bh5 9.Nc3 Nc6 10.exd6 cxd6 11.b3 Bf6 12.Be3 Qd7 13.Ne4 d5 14.Nxf6+ gxf6 15.c5 Nc8 16.Bf4 Rg8 17.Kh1 N8e7 18.Re1 0–0–0 19.a3 Rg7 20.b4 Rdg8 21.b5 Nb8 22.g4 e5 23.dxe5 Bxg4 24.hxg4 Qxg4 25.Bg3 fxe5 26.Nh2 Qh3 27.Bf1 Qe6 28.Bg2 e4 29.Qh5 Qg6 30.Qe5 Kd7 31.Qc7+ Ke8 32.Qxb8+ Kd7 33.Qxb7+ Kd8 1–0
 
(95) Alston,Jannel (886) - Garvin,Katherine (207) [B07]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.29), 29.07.2009
1.e4 d6 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.Bc4 Na5 5.Bb5+ Bd7 6.Bxd7+ Qxd7 7.d4 e6 8.h3 Be7 9.0–0 0–0 10.e5 dxe5 11.Nxe5 Qd6 12.Bf4 Qd8 13.Qd3 Nh5 14.Bd2 Nf4 15.Bxf4 f5 16.Rad1 Bh4 17.Nf3 Be7 18.Qe2 Rf6 19.Bg5 Rg6 20.Bxe7 Qxe7 21.Rfe1 Nc6 22.d5 Na5 23.Ne5 Qg5 24.g3 f4 25.Nxg6 hxg6 26.Qxe6+ Kh7 27.Ne4 Qh5 28.gxf4 Rf8 29.Ng5+ Kh6 30.Qe5 Rf5 31.Qxf5 gxf5 32.Re6+ Qg6 33.Rxg6+ Kxg6 34.Re1 Nc4 35.Re7 Nb6 36.d6 Nd5 37.Re6+ Kh5 38.d7 Nxf4 39.Re5 Nxh3+ 40.Nxh3 a5 41.d8Q g5 42.Qxg5# 1–0
 
(96) Locker,Sara - Snowdeal,Kristen (686) [B06]
2009 Susan Polgar National Invitational Lubbock, TX (4.30), 29.07.2009
1.e4 g6 2.Nf3 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 d5 5.exd5 Nf6 6.0–0 0–0 7.h3 cxd5 8.Bd3 d4 9.Nb5 Nc6 10.Bc4 a6 11.Na3 Be6 12.c3 d3 13.Ne1 b5 14.Bxd3 Ne5 15.Qe2 Nd5 16.Be4 Rb8 17.Nd3 f5 18.Bf3 Qd6 19.Nxe5 Bxe5 20.d3 Bf4 21.g3 Bxg3 22.Bh6 Nf4 23.Qe3 Nxh3+ 24.Kg2 f4 25.Qa7 Qxd3 26.Rfe1 Bd5 27.Re3 fxe3 28.Bxd5+ Qxd5+ 29.Kxh3 Bxf2 30.Qxe7 Qf5+ 31.Kg2 Rbe8 32.Qg7# 1–0
Posted by Picasa

3 comments:

Anonymous said...

No games from WCM Claudia Munoz? There is a Woman Candidate Master there, we would love to see her games.

TimeForChessDojo said...

Claudia never turned in her score sheet unfortunately and neither did her opponents until Round 6. Claudia's round 6 game should appear shortly.
John M.

Anonymous said...

Soooo What happened in the later rounds? They have never been posted or commented on...